Post Image

سئو، طراحی و اجرای کمپین‌های CPC

تابستان و پاییز ۱۳۹۹

لینگوتاک یک پلتفرم آموزش آنلاین زبان انگلیسی است که فعالیت خود را در بهار ۱۳۹۹ شروع کرد. این مجموعه برای معرفی فعالیت‌های خود نیاز به اقداماتی داشت.

با توجه به پلتفرم این مجموعه که در بستر وب قرار داشت ما عمده برنامه‌های خود را بروی این فضا برنامه‌ریزی کردیم. از جمله اقدامات صورت گرفته سئو سایت لینگوتاک و طراحی و پیاده‌سازی کمپین‌های CPC بود.

سئو لینگوتاک

نتایج کلمات کلیدی هدف سئو سایت لینگوتاک

 • معلم زبان آنلاین | صفحه اول | جایگاه ۱
 • معلم آنلاین زبان انگلیسی | صفحه اول | جایگاه ۱
 • معلم زبان انلاین | صفحه اول | جایگاه ۱
 • معلم زبان انگلیسی آنلاین | صفحه اول | جایگاه ۳
 • اموزش انلاین زبان | صفحه اول | جایگاه ۳
 • استاد آنلاین زبان انگلیسی | صفحه اول | جایگاه ۴
 • استاد زبان آنلاین | صفحه اول | جایگاه ۵
 • تدریس آنلاین زبان | صفحه اول | جایگاه ۵
 • آموزش انلاین زبان | صفحه اول | جایگاه ۵
 • آموزش زبان آنلاین | صفحه اول | جایگاه ۵
 • آموزش آنلاین زبان | صفحه اول | جایگاه ۵
 • تدریس آنلاین زبان انگلیسی | صفحه اول | جایگاه ۶
 • زبان آنلاین | صفحه اول | جایگاه ۷
 • اموزش زبان انلاین | صفحه اول | جایگاه ۷
 • تدریس زبان انگلیسی آنلاین | صفحه اول | جایگاه ۹
 • آموزش آنلاین زبان انگلیسی | صفحه اول | جایگاه ۹

طراحی و پیاده‌سازی کمپین‌های CPC

نظرات بسته شدند.